+48 795 113 756 biuro@biuromerk.pl

merk – biuro rachunkowe

Biuro świadczy usługi z zakresu

Usług księgowych:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,  JPK
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • tworzenie planu kont dostosowanego do potrzeb i specyfiki działalności Klienta
 • sporządzanie rozliczeń rocznych i sprawozdań finansowych
 • wysyłka deklaracji drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – e-Deklaracje
 • kontakt z urzędem skarbowym, ZUS oraz z innymi instytucjami państwowymi 

Usług kadrowo – płacowych:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, także umów zleceń i o dzieło
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 • rozliczanie podatku dochodowego od pracowników
 • rozliczanie pracowników z wykorzystania urlopów wypoczynkowych – prowadzenie kart urlopowych
 • prowadzenie kart wynagrodzeń, kart chorobowych oraz ewidencji czasu pracy
 • sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników
 • sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS, US, GUS
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji dot. refundacji wynagrodzeń PFRON 

 

Usługi dodatkowe:

 • pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej
 • sporządzanie biznesplanów oraz wniosków kredytowych
 • sporządzenie na podstawie ksiąg i rejestrów sprawozdań statystycznych GUS
 • przygotowywanie dokumentacji dot. dotacji otrzymywanych na rozpoczęcie działalności oraz na utworzenie stanowiska pracy
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych