+48 795 113 756 biuro@biuromerk.pl

KIP

Krajowa Informacja Podatkowa

MF

Ministerstwo Finansów
RP

NBP

Narodowy
Bank
Polski

ZUS

Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych

VAT

Sprawdzanie statutu podmiotu VAT

VIES

Potwierdzenie rejestracji do VAT-u w UE

IS

Izba
Skarbowa
w Poznaniu

GUS

Główny
Urząd
Statystyczny